Do specialized bariatric multivitamins lower deficiencies after sleeve gastrectomy?

Hendrika J.M. Smelt (Corresponding author), Saskia van Loon, Sjaak Pouwels, Arjen Kars Boer, Johannes F. Smulders, Edo O. Aarts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Do specialized bariatric multivitamins lower deficiencies after sleeve gastrectomy?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen