Do senso comum à objectividade ciêntifica

A.R. Pereira Roders, P.A. Erkelens, J.M. Post

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12-15
Aantal pagina's4
TijdschriftArquitectura Viva
Nummer van het tijdschriftJanuary
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit