Do personal resources matter beyond job demands and job resources: main and interaction effects on health-related outcomes among women working within the welfare sector

Eva C. Nylén (Corresponding author), Petra Lindfors, Pascale M. Le Blanc, Magnus Sverke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
163 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Do personal resources matter beyond job demands and job resources: main and interaction effects on health-related outcomes among women working within the welfare sector'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology

Social Sciences