'Do or buy' in de fysieke distributie

D.A. Damme, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)53-67
TijdschriftBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume64
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit