DNS of the development of a coherent perturbation in a laminar boundary layer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelDirect and Large Eddy Simulation IV
Plaats van productieNetherlands, Twente University
Pagina's261-268
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit