DNS of convective heat transfer in a rotating cylinder

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
191 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'DNS of convective heat transfer in a rotating cylinder'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemical Engineering

Mathematics