DNS en LES van turbulente stromings- en verbrandingsverschijnselen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-9
TijdschriftBrandbrief
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit