DNA-functionalized supramolecular polymers: dynamic multicomponent assemblies with emergent properties

Sjors P.W. Wijnands, E.W. Meijer, Maarten Merkx (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

14 Citaten (Scopus)
60 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'DNA-functionalized supramolecular polymers: dynamic multicomponent assemblies with emergent properties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen