DMSO induces dehydration near lipid membrane surfaces

C.Y. Cheng, J. Song, J. Pas, L.H.H. Meijer, S. Han

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

43 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'DMSO induces dehydration near lipid membrane surfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen