DL-1-(1-arylalkyl)imidazole-5-carboxylate esters. A novel type of hypnotic agents

E.F. Godefroi, P.A.J. Janssen, C.A.M. Van der Eycken, A.H.M.T. Van Heertum, C.J.E. Niemegeers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

65 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

A no. of 1-substituted imidazole-5-carboxylic acid esters (I) have been synthesized. Many of these are extremely potent, rapid, and short-acting hypnotic agents in rats.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)220-223
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Medicinal Chemistry
Volume8
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1965

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'DL-1-(1-arylalkyl)imidazole-5-carboxylate esters. A novel type of hypnotic agents'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit