Division-based versus general decomposition-based multiple-level logic synthesis

F.A.M. Volf, L. Jozwiak, M.P.J. Stevens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  202 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)267-287
  Aantal pagina's21
  TijdschriftVLSI Design
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit