Divide and congruence II: from decomposition of modal formulas to preservation of delay and weak bisimilarity

W. Fokkink, R. van Glabbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Divide and congruence II: from decomposition of modal formulas to preservation of delay and weak bisimilarity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen