Divertor conditions relevant for fusion reactors achieved with linear plasma generator

H.J.N. Eck, van, A.W. Kleyn, A. Lof, H.J. Meiden, van der, G.J. van Rooij, J. Scholten, P.A. Zeijlmans van Emmichoven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
46 Downloads (Pure)

Samenvatting

Intense magnetized hydrogen and deuterium plasmas have been produced with electron densities up to 3.6¿×¿1020¿m-3 and electron temperatures up to 3.7¿eV with a linear plasma generator. Exposure of a W target has led to average heat and particle flux densities well in excess of 4¿MW m-2 and 1024¿m-2 s-1, respectively. We have shown that the plasma surface interactions are dominated by the incoming ions. The achieved conditions correspond very well to the projected conditions at the divertor strike zones of fusion reactors such as ITER. In addition, the machine has an unprecedented high gas efficiency.
Originele taal-2Engels
Artikelnummer224107
Pagina's (van-tot)224107-1/4
Aantal pagina's4
TijdschriftApplied Physics Letters
Volume101
Nummer van het tijdschrift22
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Divertor conditions relevant for fusion reactors achieved with linear plasma generator'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit

    Eck, van, H. J. N., Kleyn, A. W., Lof, A., Meiden, van der, H. J., van Rooij, G. J., Scholten, J., & Zeijlmans van Emmichoven, P. A. (2012). Divertor conditions relevant for fusion reactors achieved with linear plasma generator. Applied Physics Letters, 101(22), 224107-1/4. [224107]. https://doi.org/10.1063/1.4768302