Diversity combining techniques for visible light communications

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 35th WIC Symposium on Information Theory in the Benelux and the 4th Joint WIC/IEEE Symposium on Information Theory and Signal Processing in the Benelux 2014, 12-13 May 2014, Eindhoven, The Netherlands
RedacteurenB. Skoric, T. Ignatenko
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Pagina's11-18
ISBN van geprinte versie9789--90-386-3646-7
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit

Tsiatmas, A., Baggen, C. P. M. J., & Willems, F. M. J. (2014). Diversity combining techniques for visible light communications. In B. Skoric, & T. Ignatenko (editors), Proceedings of the 35th WIC Symposium on Information Theory in the Benelux and the 4th Joint WIC/IEEE Symposium on Information Theory and Signal Processing in the Benelux 2014, 12-13 May 2014, Eindhoven, The Netherlands (blz. 11-18). Technische Universiteit Eindhoven.