Diurnal effects of illuminance on performance: Exploring the moderating role of cognitive domain and task difficulty

T. Ru, Karin C.H.J. Smolders (Corresponding author), Qing-Wei Chen, Guofu Zhou (Corresponding author), Yvonne A.W. de Kort

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Diurnal effects of illuminance on performance: Exploring the moderating role of cognitive domain and task difficulty'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen