Disturbance rejection by online ZMP compensation

Vadakkepat Prahlad, Goswami Dip, Chia Meng-Hwee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

49 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Disturbance rejection by online ZMP compensation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen