Disturbance observer-based control of a dual output LLC converter for solid state lighting applications

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

253 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Disturbance observer-based control of a dual output LLC converter for solid state lighting applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen