Disturbance cancellation in Compact Disc applications

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

72 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's24
StatusGepubliceerd - 2001

Publicatie series

NaamDCT rapporten
Volume2001.061

Bibliografische nota

DCT 2001.061

Citeer dit