Distributions on unbounded moment spaces and random moment sequences

Holger Dette, Jan Nagel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In this paper we define distributions on moment spaces corre-
sponding to measures on the real line with an unbounded support.
We identify these distributions as limiting distributions of random
moment vectors defined on compact moment spaces and as distribu-
tions corresponding to random spectral measures associated with the
Jacobi, Laguerre and Hermite ensemble from random matrix theory.
For random vectors on the unbounded moment spaces we prove a
central limit theorem where the centering vectors correspond to the
moments of the Marchenko–Pastur distribution and Wigner’s semi-
circle law.
Originele taal-2Engels
TijdschriftThe Annals of Probability
Volume40
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2012
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Distributions on unbounded moment spaces and random moment sequences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit