Distributions on matrix moment spaces

Holger Dette, Matthias Guhlich, Jan Nagel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Distributions on matrix moment spaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie