Distribution of the workload in multiclass queuing systems with server vacations

O.J. Boxma, H. Takagi, T. Takine

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Distribution of the workload in multiclass queuing systems with server vacations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Zaken en Economie

  Engineering en materiaalwetenschappen