Distributed smart lighting systems : sensing and control

David Ricardo Caicedo Fernández

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

4418 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Bergmans, Jan W.M., Promotor
  • Pandharipande, Ashish, Co-Promotor
  • Willems, Frans M.J., Co-Promotor
Datum van toekenning25 jun. 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3631-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit