Distributed intelligence : unleashing flexibilities for congestion management in smart distribution networks

A.N.M.M. Haque, T.H. Vo, H.P. Nguyen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Distributed intelligence : unleashing flexibilities for congestion management in smart distribution networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science