Distributed generation support for voltage regulation : an adaptive approach

A. Kechroud, P.F. Ribeiro, W.L. Kling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Distributed generation support for voltage regulation : an adaptive approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Computer Science