Distributed control of active cell balancing and low-voltage bus regulation in electric vehicles using hierarchical model-predictive control

Zhe Gong (Corresponding author), B.A.C. van de Ven, Kshitij M. Gupta, Carlos da Silva, Cristina H. Amon, Henk Jan Bergveld, Tijs Donkers, Olivier Trescases

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Distributed control of active cell balancing and low-voltage bus regulation in electric vehicles using hierarchical model-predictive control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering