Distortion reduced signal detection

G. de Haan (Uitvinder), I. Kirenko (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

16 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Distortion reduced signal detection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde