Distinguishing "slit" and "split" : an invariant timing cue in speech perception

S.M. Marcus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

7 Citaten (Scopus)
51 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Distinguishing "slit" and "split" : an invariant timing cue in speech perception'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Sociale wetenschappen