Distance-geometric development of two-dimensional Euclidean, hyperbolical and spherical geometry (II)

J.J. Seidel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)65-76
  TijdschriftSimon Stevin : Wis- en Natuurkundig Tijdschrift
  Volume29
  StatusGepubliceerd - 1952

  Citeer dit