Dissolved gas and ultrasonic cavitation : a review

J. Rooze, E. Rebrov, J.C. Schouten, J.T.F. Keurentjes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

172 !!Citations (SciVal)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dissolved gas and ultrasonic cavitation : a review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen