Dissipation of coherent structures in confined two-dimensional turbulence

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
119 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Dissipation of coherent structures in confined two-dimensional turbulence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen