Displacement Talbot lithography nanopatterned microsieve array for directional neuronal network formation in brain-on-chip

S. Xie, B. Schurink, E.J.W. Berenschot, R.M. Tiggelaar, Johannes G E Gardeniers, R. Luttge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
103 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Displacement Talbot lithography nanopatterned microsieve array for directional neuronal network formation in brain-on-chip'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie