Displacement electrophoresis

A.J.P. Martin, F.M. Everaerts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

67 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

The displacement method of electrophoresis has been studied for strong anions, electropherograms being given as integral and/or differential temperature recordings. The theory and utility of the method are discussed.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)233-237
TijdschriftAnalytica Chimica Acta
Volume38
DOI's
StatusGepubliceerd - 1967

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Displacement electrophoresis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit