Dispersion-induced mixing in simple flows : evidence for new anomalous scaling laws in the mixing boundary layer beyond the Lèvêque theory

F. Garofalo, M. Giona

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dispersion-induced mixing in simple flows : evidence for new anomalous scaling laws in the mixing boundary layer beyond the Lèvêque theory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie