Dispersion anisotropy of plasmon-exciton-polaritons in lattices of metallic nanoparticles

Mohammad Ramezani, Alexei Halpin, Johannes Feist, Niels van Hoof, Antonio I. Fernández-Domínguez, Francisco J. Garcia-Vidal, Jaime Gómez Rivas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Dispersion anisotropy of plasmon-exciton-polaritons in lattices of metallic nanoparticles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Medicijnen en Levenswetenschappen