Dispersion activity coefficient models. Part 1: cubic equations of state

Gerard J.P. Krooshof (Corresponding author), Remco Tuinier, Gijsbertus de With

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Dispersion activity coefficient models. Part 1: cubic equations of state'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen