Discussion on formation of Lubricant film in Rotary sealing contacts : part II - a new measuring principle for lubricant film thickness

M. Visscher, H.J. Leeuwen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

40 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Discussion on formation of Lubricant film in Rotary sealing contacts : part II - a new measuring principle for lubricant film thickness'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen