Discussion of paper entitled "Analytical curve fits for solution parameters of dynamically loaded journal bearings" by P.K. Goenka

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  64 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)427-428
  TijdschriftJournal of Tribology
  Volume106
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit