Discrimination of fundamental frequency of synthesized vowel sounds in a noise background

M.T.M. Scheffers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  6 Citaten (Scopus)
  140 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Discrimination of fundamental frequency of synthesized vowel sounds in a noise background'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie

  Kunst en humaniteit