Discriminating fetomaternal hemorrhage from maternal HbF-containing erythrocytes by dual-parameter flow cytometry.

M.P.G. Leers, H.M.P. Pelikan, H.A. Kleinveld, T.H.B. Salemans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
141 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)127-129
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology
Volume134
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit