Discriminability of the size of pitch movements in speech

J. Hart, 't

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)56-63
  Aantal pagina's8
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume9
  StatusGepubliceerd - 1974

  Citeer dit