Discretization of linear fractional representations of LPV systems

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
170 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Discretization of linear fractional representations of LPV systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen