Discrete vapour cavity model with efficient and accurate convolution type unsteady friction term

A. Bergant, J.P. Vítkovský, A.R. Simpson, M.F. Lambert, A.S. Tijsseling

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings 23rd IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems (Yokohama, Japan, October 17-21, 2006), Paper 109
RedacteurenJ. Kurokawa
UitgeverijIAHR
ISBN van geprinte versie4-8190-1809-4
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit