Discrete bubble modeling of a wire-mesh bubble column reactor

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

47 Downloads (Pure)

Samenvatting

Abstract only.
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 9th European Conference of Chemical Engineering (ECCE9), 21-25 April 2013, The Hague, The Netherlands
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Discrete bubble modeling of a wire-mesh bubble column reactor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit