Discrete and continuous reasoning about change in primary school classrooms

H.T. de Beer, K.P.E. Gravemeijer, M.W. van Eijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  160 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Discrete and continuous reasoning about change in primary school classrooms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Computer Science

  Mathematics

  Engineering