Discovery, monitoring and management in smart spaces composed of low capacity nodes

T. Ozcelebi, J.J. Lukkien, R.P. Bosman, H.Ö. Uzun

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
247 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Discovery, monitoring and management in smart spaces composed of low capacity nodes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science