Discovery, monitoring and management in smart spaces composed of low capacity nodes

T. Ozcelebi, J.J. Lukkien, R.P. Bosman, H.Ö. Uzun

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

14 Citaten (Scopus)
144 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Discovery, monitoring and management in smart spaces composed of low capacity nodes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen