Discovering more precise process models from event logs by filtering out chaotic activities

N. Tax (Corresponding author), N. Sidorova, W.M.P. van der Aalst

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  26 Citaten (Scopus)
  119 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Discovering more precise process models from event logs by filtering out chaotic activities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen