Discovering high-level BPMN process models from event data

Anna Kalenkova (Corresponding author), Andrea Burattin, Massimiliano de Leoni, Wil van der Aalst, Alessandro Sperduti

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    5 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Discovering high-level BPMN process models from event data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Zaken en Economie