Discovering behavioural patterns in knowledge-intensive collaborative processes

Claudia Diamantini, Laura Genga, Domenico Potena, Emanuele Storti

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Discovering behavioural patterns in knowledge-intensive collaborative processes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen