Discontinuities without discontinuity : the Weakly-enforced Slip Method

G.J. Zwieten, van, E.H. Brummelen, van, K.G. Zee, van der, M.A. Gutiérrez, R.F. Hanssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Discontinuities without discontinuity : the Weakly-enforced Slip Method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen