Disciplinary pluralism, flagship conferences, and journal submissions

A. Heinzl, M. Bichler, W.M.P. van der Aalst

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)243-245
  Aantal pagina's3
  TijdschriftBusiness & Information Systems Engineering
  Volume58
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1 aug 2016

  Citeer dit